top of page

GALERIA DE LABORS
Clients que han realitzats labors en patrons dissenyats per Gràfics Xavier Baró.
Tots els clients que volguin , poden enviar-nos una foto de la labor que han realitzat en els nostres dissenys, la foto de la labor ha de ser ja enmarcada. Un cop rebuda l´imatge i comprobada , l´asignarem un Nº de 2 xifres, i entraran en el sorteig bimestral, entrará en vigor a pàrtir  del 2023 ( 6 sorteigos total, cada any) i participarán en sorteig en concordancia amb la lotería Nacional en les 2 ultimes xifres del primer premi.
Si surt agraciat, podrá triar un patró , qualsevol del nostre cataleg i una conversió de foto a gràfic, totalment gratuït, un cop agraciat deixará de participar.

  • Primer sorteig 25/02/2023

bottom of page