top of page

Col-leccio Miscelanea

Codi GXB2204308AD - Nina amb flors

Grafic a color en Arxiu digital, format PDF

Mides brodat un cop fet amb tela 14 ct. - 10 x 26 cm. aprox.

Total 4 pagines en color tamany DIN A4

Tecnologia GXB-CSEI

Ref. GXB 308_AD