top of page

Col-leccio pintors reconeguts

Grafic Bany Dona -  Botero

Codi GXB110538AD

Mides en tela Aida de 14ct. - 18 x 23 cm.

Patro de p. de creu en arxiu digital (format .pdf)-

Total 6 págines a tot color tamany fulles DIN A4

Tecnologia GXB-CSEI

Ref. GXB 53_AD - Botero